Er is getracht de privacy van eventuele slachtoffers te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met de webbeheerder. Op alle foto's berust copyright. Wanneer men foto's wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact opgenomen te worden met de webbeheerder.
Bij het samenstellen van de inhoud van deze website is de uiterste zorg nagestreefd, derhalve sluiten de webbeheerder en de brandweer Bellingwolde iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.